01.28.KIN

Posted on: január 27th, 2015 by
Comments Disabled

01.28  KIN 195, .Kék Kozmikus Sas , a Kék Éjszaka Hullámvarázs 13. utolsó napja.A Vörös Szoláris Hold  évének, hetedik  Holdhónapjának, A Ráhangolódás Rezonáns Majom havának  19. Napja

szárnyalás

Kitartok, hogy teremtsek

Túlhaladva az elmét

Lepecsételem a vízió kimenetét

A jelenlét kozmikus tónusával

Engem a bőség ereje vezet utamon

 

Kék Sas- a vízió ereje- hatalom, alkotni

 

Árnyoldal:Segítőszindróma – mások megmentéséhez való ragaszkodás, nem tudni nemet mondani, a saját vélemény és a remény hiánya, perspektíva nélküliség, „időpocsékoló” tevékenységek, örömtelenség, rögeszmés vágy a saját rendeltetés megtalálása iránt, „áldozati” viselkedés

 

Fényoldal: Morfikus teljesség, planetáris tudatosság, kollektív szellem és tudás, vizionárius és látomásszerű perspektívák, hiedelemmentes, sima, zavartalan és szüntelen áramlás, önmagunkba vetett mély hit, önmagunk önálló irányítása, együtt érző szolgálat

 

A sas napokon belső látnokunk fejlődésére, a harmadik szemünkre koncentráljunk. Ébresszük fel belső látomásainkat. Hallgassunk ösztöneinkre, és előérzeteink szerint cselekedjünk.. Higgyünk önmagunkban, álmainkban és vízióinkbanA mai napon lezárul az Éjszaka Hulláma. Az utolsó nap mindig az összegzésé, az elengedésé…és felkészülés az új Hullámra, ami a Harcosé lesz….

 

13. A kozmikus tónus: egyetemes mozgás, mozdulat, a jelenlevőséget képviseli, meghalad

Transzformáló erők, a végzet, a sors száma,


Comments are closed.