10.04.KIN

Posted on: október 3rd, 2014 by
Comments Disabled

kryon10.04. KIN 79, Kék Mágneses Vihar a Kék Vihar Hullámvarázs első. napja  A Vörös Szoláris Hold  évének, harmadik Holdhónapjának,a  Szolgálat Elektromos Szarvas havának 15.napja

Egyesítek az öngerjesztés érdekében

Vonzva az energiát

Lepecsételem az öngerjesztés mátrixát

Acél mágneses erejével

Engem az öngerjesztés ereje vezet utamon

 

19 Kék Vihar CAUAC [ka´uak] Az önmegújulás ereje Energia – transzformálni Víz Nyugat

 

Árnyoldal: Kétely , az ismeretlentől való félelem, káros szenvedélyektől való függés problémái A testi elváltozásokkal szemben nagyon kritikus, stagnáció, túlfokozott érzelmek, spirituális elkülönültség, elkeseredettség, reménytelenség. A veszteségtől való félelem, felnagyított illúziók.

Fényoldal: Megtisztulás, robbanásszerű és gyors átalakulás, újraegyesülés, aktiválódás, a szabadság eksztázisa, az élet rendületlen dinamikája.

 

A vihar napok, a tükör által megmutatott gyenge pontjaink átalakítására kitűnő alkalmat nyújtanak. A viharral érkezik a tisztító eső, mely után minden újjászületik.. Alakuljunk azzá, akik valójában vagyunk. Merjünk egyediek lenni és vágjunk bele bátran új dolgokba.

 

1. A mágneses tónus • =egység, egyesíti a rendeltetést, vonz

Központosított erő, maximális fókuszpont, minőségileg új dolog kezdődik, egy új energiahullám veszi kezdetét, a hozzá párosult szoláris energia koncentrált hangsúlyt kap, kiindulópont, startpont, célmeghatározó szereppel rendelkezik, feltétel nélküli szeretet. Az Egy Szív, az oszthatatlan / szétválaszthatatlan, új kezdetek, a rész és a teljes látszólagos paradoxona; a bölcsesség, a támogatás, a megoldás, a cselekvés együttese, Te vagy a cseppben a tenger, a parányi rész és a teljes egész – egyszerre és egyben.

 

Kezdj új teremtést a felsőbb szándékkal /Isteni Akarattal/  összhangban!


Comments are closed.