06.05.KIN

Posted on: június 4th, 2014 by
Comments Disabled

06.05 .  KIN  218, Fehér Planetáris Tükör, a Vörös Hold Hullámvarázs 10. napja A Sárga Mag évének, tizenkettedik Holdhónapjának 6.napjapill 

 

Portálnap

Tökéletesítek, hogy visszatükrözzek

Előállítva a rendet

Lepecsételem a végtelenség mátrixát

A megnyilvánulás planetáris tónusával

Engem az egyetemes víz ereje vezet utamon

 

A mai nap kapcsolathálója:

 

Társ energia, éjféltől napfelkeltéig: Vörös Sárkány

Vezető energia, napfelkeltétől délig: Fehér Világáthidaló

Kihívás/erősítő energia, déltől napnyugtáig:Sárga Csillag

 Rejtett kincs, napnyugtától éjfélig:kék Éjszaka

Minőségei: időtlenség, ítélőképesség, világosság, a tükrök terme, spirituális harcosság, az igazság kardja, szembenézés az árnyékkal

A tükör napokon sajátmagunk tükörképei tükröződnek vissza a környezetünkben. Amit ilyenkor látunk, az gyakran olyan belső tulajdonságaink és jellemzőink, melyektől szívesen megszabadulnánk. Használjuk ki ezt az időszakot arra, hogy információt gyűjtünk önmagunkról, hibáinkról, le nem zárt ügyeinkről, hiányosságainkról. Az Univerzum önmagunk hiányait dugja szüntelenül az orrunk alá környezetünk hiányosságainak a képében. A tükör az élet végtelenségét is jelképezi. Ha két tükröt egymással szembe helyezünk, akkor látjuk, hogy a kép végtelenszerűen megsokszorozódik, valóságos alagutat képezve az időn keresztül.

 

10. A planetáris tónus:.A manifesztáció pontja, vitalitás, életerő, szüretelés, a téma beérett, motiváció, szándék, eredeti identitás, szellemi és materiális energiák párhuzamos vagy együttes megnyilvánulásai, a tiszta gondolat és a tiszta szándék

A hullám eléri a TÍZ-es tónussal a manifesztációs pontját. Ami az egyes tónusnál, mint forrásimpulzus elindult, az itt a TÍZ-es állomáson célba ér. Ebből következik, hogy a TÍZ-es pontra eső szoláris erő a hullámtéma céljára különleges utalást tesz.

 


Comments are closed.