02.24.KIN

Posted on: február 23rd, 2014 by
Comments Disabled

02.24 KIN 117.Vörös Kozmikus Föld, a Vörös Kígyó Hullámvarázs (az életerő ereje) 13.napja,A Sárga Mag évének, nyolcadik Holdhónapjának, 18.napja 74515873153474544422

 

Kitartok a fejlődés érdekében

Túlhaladva a bátorságot

Lepecsételem a navigáció mátrixát

A jelenlét kozmikus tónusával

Engem az életerő ereje vezet utamon

 

„Összhangban vagyok középpontommal, a Föld-erők összhangban vannak a kozmikus erővel

 

17 Vörös Föld CABAN [ka'ban] A navigáció ereje szinkronizáció – központosítani Föld Kelet
Árnyékoldal: Jelentelenség, elhamarkodott végkövetkeztetés,üzenetek, álmok és víziók túlértékelése, mindenre „kozmikus” címkét ragasztani, „nem vagyok összhangban a világgal” érzés, a Földtől és a saját testtől való elkülönültség
Fényoldal: Összpontosultság, együttműködő összpontosítás, a harmonikus szinkronicitás csatornája, kristálygyógyító, energetikai gyógyítás, a Föld őrzője, a Föld ereje, védőpajzs, megőrzés, mélyreható szociális rálátás, a planetáris mindenség sokszínűségének a megértése és a benne való feltétlen részvétele, egyensúly a csillagok kozmikus tudatossága és a földi élet között

 

A föld napjain erőteljesen összpontosítsunk önmagunkra és meditáljunk belső tüzünkről. Lépjünk a földi elemekkel és adományokkal kapcsolatba, hallgassuk bölcsességüket. Szerezzük vissza a csendet és ápoljuk a békét. Fontos ezeken a napokon a helyes egyensúly beállítása, ha megtaláltuk, azon a ponton cselekedjünk

 

Elérkeztünk az utolsó naphoz ebben a Hullámban…engedjük el, s készüljünk az újra, a Tükörre…

 

13. A kozmikus tónus •••── ── =egyetemes mozgás, mozdulat, a jelenlevőséget képviseli, meghalad

Transzformáló erők, a végzet, a sors száma, az univerzális mozdulat sugara, láthatatlan erők, váratlan változások, mozgásra késztet mindent, ami mozdulatlan, nincs cselekvési nyomás, dimenziók közötti váltás, személyes életfeladat, kiszabadít / kipenderít az eddigi meghatározottságból, átvezet / áthajít a határtalan, nyitott tudatosságba

Az EGY-es tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A TIZENHÁRMAS tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az EGY-es tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja.


Comments are closed.