01.16.KIN

Posted on: január 15th, 2014 by
Comments Disabled

01.16. KIN 78, Fehér Kozmikus Tükör a Fehér Világáthidaló Hullámvarázs 13. napja A Sárga Mag évének, hetedik Holdhónapjának, 7.napja

 

43258_235901823_bigKitartok, hogy visszatükrözzek

Túlhaladva a rendet

Lepecsételem a rend mátrixát

A jelenlét kozmikus tónusával

Engem a halál ereje vezet utamon

 

13. A kozmikus tónus •••── ── =egyetemes mozgás, mozdulat, a jelenlevőséget képviseli, meghalad

Transzformáló erők, a végzet, a sors száma, az univerzális mozdulat sugara, láthatatlan erők, váratlan változások, mozgásra késztet mindent, ami mozdulatlan, nincs cselekvési nyomás, dimenziók közötti váltás, személyes életfeladat, kiszabadít / kipenderít az eddigi meghatározottságból, átvezet / áthajít a határtalan, nyitott tudatosságba

Az EGY-es tónussal való kapcsolatfelvétel megkezdődik, mellyel mindig valami új kezdődik. A TIZENHÁRMAS tónus viszi az adott és végéhez ért ciklus végkifejleti eredményét, új információját az EGY-es tónushoz, amely ezt egy új témába ágyazva újból útnak indítja.

 

18 Fehér Tükör ETZNAB [etz´nab] Az önfelismerés ereje Világosság – visszatükrözni Levegő Észak

 

Az önfelismerés ereje. Világosság- visszatükrözni.

Árnyoldal: Illúzió és önkétely, ítélkezés, bírálat, elválás, gátlástalanság, figyelmetlenség. Direkt, éles és nyers őszinteség (sokszor kegyetlen).

Fényoldal: Visszatükröződés a pengeéles valóság és igazság, a megkülönböztetés, az ítélőképesség erői. A tisztulás és a bölcsesség kardja. Fokozott tisztánlátás, belépési pont az időtlenségbe. Magas szintű információ közvetítése a környezetről. Illúziók elengedése, hiedelmek gyógyítása. Disszonancia, instabilitások és hiányok felismerése, mint a fejbevágás döbbenete.

 

A tükör napokon saját magunk tükörképei tükröződnek vissza környezetünkből. Amit ilyenkor látunk, az gyakran olyan belső tulajdonságain k és jellemzőink, melyektől szívesen megszabadulnánk. Használjuk ki ezt az időszakot arra, hogy információkat gyűjtünk önmagunkról, hibáinkról, le nem zárt ügyeinkről, hiányosságainkról. A tükör az élet végtelenségét is jelképezi. Ha két tükröt egymással szembe állítunk, akkor látjuk, hogy a kép végetlenszerűen megsokszorozódik, valóságos alagutat képezve az időn keresztül.


Comments are closed.